O mně

Narodila jsem se  v krásném kraji bažin, kopců, roklí, pískovcových skal a starých bukových lesů – v kraji Máchova jezera.

Jako dítě jsem bydlela ve městě, ale všechny své volné chvíle jsem trávila v lesích. Právě lesy se pro mě staly obrovskou inspirací a významnou formou (sebe-) poznání. Za mnohé vděčím svému dědečkovi Emanuelovi, který pro mě zosobňoval mužský vzor, hodně mě toho naučil vlastním příkladem a předal mi spoustu znalostí i dovedností.

Duchovní přístup k životu je mi vlastní, kam až sahá moje paměť. Narodila jsem se do věřící rodiny a v duchu její víry byla i vychovávána. Jak už to ale tak bývá, přišel čas, kdy jsem si uvědomila, že mi chybí vlastní prožitky. Následování „cizí“ cesty mi přestalo dávat smysl. Hledala jsem To, co mě přesahuje, ale v kostelních lavicích jsem To nenacházela. Vykročila jsem tedy (obrazně i doslova) z kostela ven, do neznáma, mimo oblast, jež mi byla rodinou předána, a začala hledat vlastní niterné zkušenosti. Přečetla jsem spoustu knih s duchovní tematikou, zkoušela všemožné meditační techniky, znovu-propojovala se s tělem a navštěvovala různé kurzy a semináře… Nakonec jsem skutečný chrám a příbytek Ducha nalezla v přírodě, která mě neustále obklopuje na každém kroku, v každém oka-mžiku, a jíž jsem sama nedílnou součástí.

Od dětství se věnuji různým druhům umění – kreslím, maluji, píšu, fotím, tančím, zpívám, hraju na hudební nástroje, které se mnou zrovna rezonují, vytvářím rukodělné výrobky… Můj život dýchá uměním :-)

Vystudovala jsem pedagogiku a cizí jazyky pro cestovní ruch a prošla několika různorodými zaměstnáními – od muzejní pracovnice, přes vedoucí sociálně terapeutické dílny, příležitostnou překladatelku, lektorku cizích jazyků na volné noze, učitelku v MŠ, prodavačku, lektorku tvořivých kurzů, až po zahradnici. V posledních letech pracuji jako učitelka výtvarné výchovy, pracovních činností a ručních prací na základní škole.

Volný čas trávím v přírodě, tančím, chodím po slackline, tvořím, čtu a hledám další příležitosti, jak se rozvíjet a posouvat dál. 

Miluju rostliny a zvířata. Jsou to mí přátelé ve fyzickém i snovém světě, hodně mě toho naučili (a stále učí) a já jsem jim za to z hloubi srdce vděčná.

V letech 2009 – 2019 jsem společně se svým partnerem tvořila zahradu na principu permakultury, což do mého života vneslo velké množství radosti a důležitých zkušeností. kolaz pozemekV současné době se permakulturně vyžívám ve zcela odlišných podmínkách a rozšiřuji si tak donedávna suché a sluncem vyprahlé obzory ve stinnějších lesních zákoutích :-)

Jsem přesvědčená, že certifikáty, diplomy a další osvědčení naší společnosti, kterými se všichni tak rádi prezentujeme, ve skutečnosti úplně nevypovídají o tom, zda člověk v dané oblasti skutečně obstál a má co kvalitního předat (obzvlášť co se týče vnitřního vývoje). Mnozí z nás tyto doklady o „dosaženém vzdělání“ stále vnímají jako důležitý ukazatel, s kým mají tu čest… pokud patříte mezi ně, zde je pár příkladů mého vzdělávání a osobnostního rozvoje:

Vzdělání:

 • VOŠ pedagogická Svatý Jan pod Skalou – pedagogika, vychovatelství (2005 – 2008)
 • Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta – Cizí jazyky pro cestovní ruch v kombinaci angličtina – francouzština (2008 – 2011)
 • Tvořivé a ekologické kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (od 2015)

Permakultura:

 • Úplný kurz permakultury a permakulturního designu – Permakultura (CS) (2009 – 2010)
 • Design jedlého lesa – Jaroslav Svoboda (2010)
 • Každodenní permakulturní praxe – přetváření 1 ha orné půdy na zahradu a sad (2009 – 2019); tvorba „lesní zahrady“ (od 2020)

Ženská témata:

 • Iniciace do ženství a tantry – I. Megová a M. Košťálová (2007 – 2008)
 • Základní kurz Mohendžodáro – tantra jógy pro ženy – Gaia (2013)
 • Probuzení ženy – Surya Cinzia Donnoli (2013 – 2014)
 • Ženská skupina – Ma Prem Sugandho (2014)
 • Ženské kruhy (od 2007)
 • Znovuzrození ženy v partnerství – Zuzana Hozhoni (2017)

Práce s energií a masáže:

 • Mistrovský stupeň Usui Shiki Ryoho Reiki (2012)
 • Akreditovaný kurz sportovní a rekondiční masáže – Studio Safira (2013)
 • Kurz havajské masáže Lomi-Lomi  – Studio Safira (2013)
 • Šamanské léčitelské umění – Háj (2013)
 • Ceremonie s kambem (2012 – 2013)
 • Práce s rostlinami z Amazonie (2013 – 2016; 2020)
 • Práce v Medicínském kruhu, obřadní potní chýše, hledání vize – U Tisového vrchu (2014 – 2016)
 • Přepisy limbického otisku – Samaya a Zuzana Hozhoni (2016 – 2017)
 • Vědomá tvorba svého života – Jaroslav Svoboda (2020)

Práce s tělem, tanec, pohyb:

 • Břišní tance – Núr (2010 – 2011)
 • Dances of Universal Peace (2012 – 2013)
 • Mohendžodáro – tantra jóga (od 2013)
 • Yoga (od 2017)
 • Slackline (od 2017)
 • Vědomý, spontánní a extatický tanec (od 2018)
 • Movement Medicine – David Mooney: Síla volby (2019)
 • Middle Earth Medicine – Caroline Carey: Orákulum tance (2019), Kruh, oheň a Fénix (2020)
 • Tanec 5 rytmů – Mackenzie Amara: Hlubiny Světla (2020)