Mandaly

Mnohá životní témata se lépe uchopují a zpracovávají prostřednictvím sebevyjádření a tvoření. Mandaly jsou jedním z prostředků, které k tomu mohlou dobře posloužit, dokážou odhalit skryté, pomoci člověku zorientovat se v oblastech, do kterých se snaží vnést světlo.

Obrazy, symboly, tvary, barvy, pocity… s tím vším se tu pracuje… zároveň jde o jazyk, kterým k nám mluví naše podvědomí… a že nám má co sdělit! Tak kresleme a naslouchejme… :-)

Mandaly zde zveřejněné jsem kreslila / vybarvovala v průběhu dvou let v rámci sebepoznání, sebereflexe a spojování s mými zásadními tématy.