Masáže

Cesta...

Jediný okamžik, kdy skutečně můžeme něco udělat, je TEĎ. Síla sídlí pouze v přítomnosti. Vždyť včerejška ani zítřka se nemůžeme dotknout, tak jako přítomnosti. Nemůžeme je vidět, slyšet, cítit ani ochutnat. Existují jen v našich myšlenkách – vzpomínkách a/nebo představách. A i ty se vlastně odehrávají teď. Přítomný okamžik je zkrátka jediná doba, kdy můžeme jednat a kdy můžeme shromažďovat a soustředit energii.

Když se plně soustředíme na přítomný oka-mžik, naše tělo se přirozeně uvolní, emoce zklidní a mysl utiší. Proč? Protože jsme pouze tady (ve svém těle) a teď. Nepřemýšlíme o minulosti, která už uplynula, ani se nestrachujeme o budoucnost, která teprve přijde. Teď, v tuto chvíli, tu vlastně není nic, z čeho bychom měli mít strach nebo kvůli čemu bychom měli zažívat nepříjemné pocity (pokud tedy zrovna neprožíváme nějakou zneklidňující nebo náročnou situaci). Nic nás nemůže rozrušit víc než vzpomínky na minulost nebo obavy z budoucnosti.

Když si plně uvědomujeme sami sebe v přítomném oka-mžiku, máme víc dostupné energie. Naše smysly se zbystřují,  jsme vnímavější, kvalitněji dýcháme a dokážeme si včas uvědomovat signály svého vlastního těla… Ba co víc. Všechno, co v přítomnosti vědomě děláme pro svoje tělo, má větší účinek…

Pokud dokážeme ztišit svou mysl a plně si uvědomovat sami sebe se vším, co cítíme a vnímáme, ocitneme se v Tichu, které promlouvá. Tep našeho srdce nás zavede až tam, kde dřímá naše vlastní moudrost a síla. Otevře se nám tak přístup do míst, kde můžeme léčit sami sebe. Vždyť co jiného je léčení než uvolnění napětí a osvětlení tmavých koutů sebe sama světlem vědomí?

Věnujte si čas, kdy necháte odplynout všechny starosti, pochybnosti, výčitky, pocity viny, strachy a obavy, a ponoříte se do léčivých vod vlastního nitra. Vědomým dotekem společně probudíme místa, která dlouhé roky spala a obejmeme části Vás samých, které prahnou po Vaší pozornosti.