Vlastním nitrem

Příroda nám nastavuje zrcadlo, v jehož odrazu můžeme spatřit sami sebe takové, jací doopravdy jsme.

To nejslastnější, co ve svém životě prožívám, je objetí lesa. Už od narození jsem v něm trávila spoustu času a plně si vybavuji své první krůčky v přítomnosti bříz, borovic a dubů. Všechno kolem mě vonělo a promlouvalo, a já věděla, že neexistují chyby. Byla jsem v pořádku taková, jaká jsem byla. Při každém pádu jsem pod sebou cítila pevnou náruč Země, která mě bezpodmínečně přijímala. Nebylo proč se bát. A nebylo ani nač se ptát.

V průběhu svého života jsem v lesích strávila spoustu času, hrála jsem si v nich i se učila, poznávala je a hledala odpovědi na své otázky, plakala i se smála. Les se stal mým nejbližším přítelem, tichým svědkem mého já, které často cítilo nepochopení a zranění od zvyklostí a pravidel našeho „civilizovaného“ světa. Dodnes je les mým útočištěm i mou inspirací, ze všeho nejvíc se však pro mě stal zrcadlem – hlubokou formou sebepoznání.

Jsem studovaná průvodkyně s aktivním přístupem k osobnímu růstu a nabízím těm, jež o to mají zájem, podporu při sebeobjevování a nalézání odpovědí ve vlastním nitru. Zaměřuji se pouze na ženy – k jejich vnitřní hlubině mám přirozeně blíž. Přes deset let se navíc aktivně pohybuji v oblasti ženských skupin a témat, jež s ženstvím bezprostředně souvisejí.

Není hodnotnější informace než té, která přišla z vlastního nitra.

Nabízím:

  • sebepoznávací cesty pro ženy
  • průvodcovské služby během pobytu v přírodě
  • podporu při nalézání odpovědí ve vlastním nitru
  • citlivý a intuitivní přístup, soustředěnou pozornost a aktivní naslouchání
  • zařazení sebepoznávacích technik v průběhu cesty
  • sdílení prožitků a zážitků
  • případnou pomoc při zajištění služeb cestovního ruchu (dopravy, ubytování, atd. – pokud je to nutné)

Během cesty můžeme vyzkoušet nejrůznější techniky, jež Vám mohou pomoci získat lepší přístup k Vaší vlastní moudrosti. Jedná se například o práci s tělem, dechem či energií, tanec a bubnování, práci se sny, symboly a „posvátnými předměty“, mlčení a vyprávění příběhů, tvoření všeho možného druhu, výrobu lapačů snů atd. Vše, co mohu tímto způsobem předat, jsem si nesčetněkrát vyzkoušela sama na sobě.

Nabídka jednotlivých cest:

Jednodenní až třídenní cesty (podle Vašeho přání) se uskutečňují v přírodě severních Čech, v oblasti Máchova kraje. Vědomě se zaměřuji právě na tuto oblast nejen proto, že ji velice dobře znám, ale také proto, že ji považuji za velmi inspirativní a plnou pozitivní energie. Není náhoda, že spousta umělců byla inspirována a ovlivněna právě tímto krajem. Jeho rozmanitost plná kopců, roklí, rybníků, skal, mokřadů a lesů se dokáže dotknout opravdu každé duše (viz fotogalerie). V případě zájmu a po společné domluvě však nezavrhuji ani možnost cesty do jiného kraje.

Protože cesty vlastním nitrem úzce souvisejí s osobními a intimními otázkami života, putujeme pouze ve dvou (Vy a já) či v malé skupince žen, které si vzájemně důvěřují. V případě Vašeho zájmu Vás na cestě za sebou samou mohu pravidelně či po určitý čas doprovázet. 

Základní formy cest:

Cesty nenahrazují terapii! Ženy s vážnějšími psychickými problémy by měly případnou účast konzultovat se svým odborným lékařem či terapeutem. V každém případě by mě o této skutečnosti měly předem informovat. 

Pro koho jsou cesty určeny

Jak se na cestu připravit

Pravidla a bezpečnost

Cena