Máchovým krajem

Nabízím:

 • průvodcovské služby v oblasti Máchova kraje – převážně po přírodních krásách a zajímavostech
 • předběžné zpracování trasy podle konkrétních požadavků či možností klienta
 • informační minimum o turistických zajímavostech kraje
 • případnou pomoc při zajištění dalších služeb cestovního ruchu (dopravy, ubytování, atd.)
 • sdílení prožitků a zážitků

Cena: 100 Kč / hod.

Zaměřuji se převážně na oblast kolem Máchova jezera, která nabízí rozmanitou pestrost překrásných zákoutí – kopce, rybníky, pískovcové a čedičové skály, mokřady, rokle, staré i novější lesy… jež hostí řadu vzácných rostlinných a živočišných druhů.

Budu Vám vyprávět o svém rodném kraji, tedy o území, ke kterému mám hluboce pozitivní, osobní vztah.

Pomohu Vám objevovat Máchův kraj z nového úhlu pohledu – místo jeho pláží a často navštěvovaných historických památek se zaměříme spíše na jeho přírodní krásy a zajímavosti a necháme se jimi oslovit.

Zavedu Vás do míst, která dodnes zůstala domovem zvířat a rostlin, jež byla z mnohých jiných oblastí lidskou civilizací dávno vytlačena. Podle poslední tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí* se v Máchově kraji vyskytuje 96 zvláště chráněných druhů rostlin a 163 zvláště chráněných druhů živočichů. Volně se zde vyskytuje například orel mořský, bukač velký či jeřáb popelavý a nově zde můžeme potkat dokonce také vlka obecného. Z hmyzí populace stojí za zmínku 700 druhů motýlů, včetně několika zcela nových, na ostatním území ČR se nevyskytujících, či tesařík alpský, jehož jedna z posledních početnějších populací v České republice se vyskytuje právě zde, v Máchově kraji. Z řad rostlin jistě stojí za zmínku místní unikáty a zároveň endemiti, jimiž jsou orchidej prstnatec český a masožravka tučnice česká, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

FB machokraj

Aby však zůstaly krásy Máchova kraje se svou druhovou rozmanitostí zachovány i pro další generace, je nutné, abychom se my všichni, jež tyto končiny obýváme či navštěvujeme, chovali zodpovědně a s respektem, a ponechali co nejrozsáhlejší území bez zásahů.

Při cestách po Máchově kraji proto volím a svým vlastním příkladem podporuji šetrnou formu cestovního ruchu (ekoturistiku), která zahrnuje:

 • přístup respektující a chránící přírodu
 • zodpovědné a ohleduplné chování vůči přírodě i celému životnímu prostředí, vůči kulturnímu a historickému bohatství i jednotlivým živým bytostem
 • zodpovědný způsob cestování = šetrný k přírodě, životnímu prostředí a místním kulturám (+ co nejméně znečišťující způsob dopravy, tzn. pěšky, na kole, příp. hromadnými dopravními prostředky)
 • cestování a poznávání kraje jednotlivě či v malých skupinách (max. do 10 osob)
 • podporu místních komunit = lokálních výrobků a služeb
 • hlubší poznání světa, ve kterém žijeme (poznání vede k pochopení a vzájemné toleranci)

Zachovejme přírodu i pro další generace.

ROZCESTNÍK

O Máchově kraji

Máchův kraj – fotogalerie