Byliny

Budeme-li se k rostlinám chovat jako k živým bytostem, mohou nás mnohému naučit…

Už od nejstarších dob byly byliny používány k léčení těla i ducha. Kde se ale vzaly všechny znalosti o bylinách a jejich účincích, které dnes máme k dispozici? Můžeme si odpovědět jednoduše tím, že šlo o dlouhodobý proces pozorování a zkoušení. Ale je to skutečně všechno?

V dobách, kdy ještě lidé žili v souladu s přírodou, získávali mnohé vědění také díky jinému pohledu na svět. Ten jim umožňoval vnímat všechno stvoření jako posvátné a cenné. Věřili totiž, že vše má svou duši – nejen člověk, ale také zvířata, rostliny a samotná Země. Celé stvoření chápali jako jeden celek, jako jednu velkou živou bytost, prodchnutou božskou energií – nekonečnou proudící životní silou.

Představme si, že tato síla, která je ve všem a všech obsažena, pulzuje v různých rytmech a frekvencích podle své formy, a že člověk, jež je její nedílnou součástí, se na její rozdílné frekvence může vyladit pomocí meditace či nejrůznějších rituálů. V „běžném“ všedním životě se spoléháme především na důkazy, které nám zprostředkovává našich pět smyslů, a z tohoto pohledu pak posuzujeme vnímanou realitu. Pro přírodní národy (nejen ty prastaré, ale i dnešní doby) je ovšem tato realita a tato oblast vědomí pouze jednou z mnoha, které lze ve skutečnosti vnímat. Jsme-li ochotni tento pohled připustit, můžeme i my nahlédnout pod povrch „zřejmého“… 

bylinyY

K rostlinám je třeba přistupovat jako k individualitám a respektovat je jako živé, cítící bytosti. Vždyť podstatou jejich léčivé moci je právě jejich životní síla, která jimi proudí. Přistupujeme-li k nim s láskou, úctou a důvěrou, pak nám mohou poskytnout něco ze své „duše“ – podpořit svou silou náš záměr, kterým nejčastěji bývá léčení. 

Pokud jsme ochotni znovu se učit od rostlin a vážit si jejich kvalit – trpělivosti, důvěry a nevinnosti, můžeme také pochopit, jak žít v neustálém růstu. Můžeme si uvědomit, jaká pozornost a starostlivost je k tomu zapotřebí…

Všechno má svůj čas. Neztrácejme důvěru. Všechno, co potřebujeme k životu, je tu pro nás připravené…

Můj vztah k bylinám

Když jsem byla malá, v podstatě jsem vyrůstala v přírodě. Když jsem zrovna nebyla ve škole, všechny volné chvíle jsem trávila s prarodiči na chatě v lese. Už jako děti jsme se sestrami sbíraly a sušily byliny a připravovaly z nich čaje. Dědeček byl velký skaut, který měl co předat. Učil nás poznávat jednotlivé druhy bylin, keřů a stromů a používat je v praktickém životě. Pár let jsem pak i já chodila do skautu, kde jsem si dál rozšiřovala své znalosti o přírodě.

Když mi bylo dvacet let, poznala jsem jednu moudrou starší ženu, zkušenou bylinkářku, se kterou jsem se pravidelně setkávala a učila se od ní. Byla pro mě obrovskou inspirací a studnicí moudrosti. Nikdy nezapomenu na její pokoj, který tááák voněl bylinkami. Na velikých policích byly zásoby všech možných bylin, na které jsem si jen vzpomněla (i nevzpomněla) a všude, kde bylo jen trochu místa, se sušily další. Nebyl neduh, na který by se v jejím bylinkovém království nenašel lék. Od té doby se můj vztah k bylinám začal stále víc prohlubovat.

Potom jsem nějaký čas pracovala v zahradnictví. Každodenní intenzivní práce s rostlinami a péče o ně mi otevřela úplně novou dimenzi vnímání jejich bytí. Setkávání s rostlinami se pro mě najednou stalo hlubokým intimním zážitkem, živoucí interakcí.

Deset let jsem se pak spolu se svým přítelem podílela na tvorbě permakulturní zahrady, na které jsem denně přicházela do styku s velkým množstvím kulturních i divoce rostoucích bylin, vysévala a vysazovala další druhy a stále si rozšiřovala obzory.

S rostlinami se však snažím přicházet do styku hlavně na úrovni duše – nitra, odkud pramení ta nejvýznamnější poznání. Účastním se medicínských kruhů a občas pracuji s bylinami z Amazonie.

červen 2018 2

Nabídka bylin sbíraných vědomě, s úctou a láskou v čisté přírodě Máchova kraje

  • Jednotlivé byliny i směsi míchané podle Vašich konkrétních potřeb (na čaj, do koupele, atd.)
  • Tinktury
  • Bylinné oleje (masážní, pleťové) – levandulový, třezalkový, měsíčkový, heřmánkový…
  • Bylinná vykuřovadla

V případě zájmu a pro více informací mě, prosím, kontaktujte.