Byliny

Budeme-li se k rostlinám chovat jako k živým bytostem, mohou nás mnohému naučit…

Už od nejstarších dob byly byliny používány k léčení těla i ducha. Kde se ale vzaly všechny znalosti o bylinách a jejich účincích, které dnes máme k dispozici? Můžeme si odpovědět jednoduše tím, že šlo o dlouhodobý proces pozorování a zkoušení. Ale je to skutečně všechno?

V dobách, kdy ještě lidé žili v souladu s přírodou, získávali mnohé vědění také díky jinému pohledu na svět. Ten jim umožňoval vnímat všechno stvoření jako posvátné a cenné. Věřili totiž, že vše má svou duši – nejen člověk, ale také zvířata, rostliny a samotná Země. Celé stvoření chápali jako jeden celek, jako jednu velkou živou bytost, prodchnutou božskou energií – nekonečnou proudící životní silou.

Představme si, že tato síla, která je ve všem a všech obsažena, pulzuje v různých rytmech a frekvencích podle své formy, a že člověk, jež je její nedílnou součástí, se na její rozdílné frekvence může vyladit pomocí meditace či nejrůznějších rituálů. V „běžném“ všedním životě se spoléháme především na důkazy, které nám zprostředkovává našich pět smyslů, a z tohoto pohledu pak posuzujeme vnímanou realitu. Pro přírodní národy (nejen ty prastaré, ale i dnešní doby) je ovšem tato realita a tato oblast vědomí pouze jednou z mnoha, které lze ve skutečnosti vnímat. Jsme-li ochotni tento pohled připustit, můžeme i my nahlédnout pod povrch „zřejmého“… 

bylinyY

K rostlinám je třeba přistupovat jako k individualitám a respektovat je jako živé, cítící bytosti. Vždyť podstatou jejich léčivé moci je právě jejich životní síla, která jimi proudí. Přistupujeme-li k nim s láskou, úctou a důvěrou, pak nám mohou poskytnout něco ze své „duše“ – podpořit svou silou náš záměr, kterým nejčastěji bývá léčení. 

Pokud jsme ochotni znovu se učit od rostlin a vážit si jejich kvalit – trpělivosti, důvěry a nevinnosti, můžeme také pochopit, jak žít v neustálém růstu. Můžeme si uvědomit, jaká pozornost a starostlivost je k tomu zapotřebí…

Všechno má svůj čas. Neztrácejme důvěru. Všechno, co potřebujeme k životu, je tu pro nás připravené…

Můj vztah k bylinám

Když jsem byla malá, v podstatě jsem vyrůstala v přírodě. Když jsem zrovna nebyla ve škole, všechny volné chvíle jsem trávila s prarodiči na chatě v lese. Už jako děti jsme se sestrami sbíraly a sušily byliny a připravovaly z nich čaje. Dědeček byl velký skaut, který měl co předat. Učil nás poznávat jednotlivé druhy bylin, keřů a stromů a používat je v praktickém životě. Pár let jsem pak i já chodila do skautu, kde jsem si dál rozšiřovala své znalosti o přírodě.

Když mi bylo dvacet let, poznala jsem jednu moudrou starší ženu, zkušenou bylinkářku, se kterou jsem se pravidelně setkávala a učila se od ní. Byla pro mě obrovskou inspirací a studnicí moudrosti. Nikdy nezapomenu na její pokoj, který tááák voněl bylinkami. Na velikých policích byly zásoby všech možných bylin, na které jsem si jen vzpomněla (i nevzpomněla) a všude, kde bylo jen trochu místa, se sušily další. Nebyl neduh, na který by se v jejím bylinkovém království nenašel lék. Od té doby se můj vztah k bylinám začal stále víc prohlubovat.

Potom jsem nějaký čas pracovala v zahradnictví. Každodenní intenzivní práce s rostlinami a péče o ně mi otevřela úplně novou dimenzi vnímání jejich bytí. Setkávání s rostlinami se pro mě najednou stalo hlubokým intimním zážitkem, kde se obě strany účastní vzájemné interakce.

Dnes mám svou vlastní zahradu, na které  denně přicházím do styku s velkým množstvím kulturních i divoce rostoucích bylin, vysévám a vysazuji další druhy a stále si rozšiřuji obzory. S rostlinami se však snažím přicházet do styku i na úrovni duše – nitra, odkud pramení ta nejvýznamnější poznání. Účastním se medicínských kruhů a občas pracuji i s bylinami z Amazonie.

červen 2018 2

Nabídka bylin sbíraných vědomě, s úctou a láskou v čisté přírodě Máchova kraje

  • Jednotlivé byliny i směsi míchané podle Vašich konkrétních potřeb (na čaj, do koupele, atd.)
  • Tinktury
  • Bylinné oleje (masážní, pleťové) – levandulový, třezalkový, měsíčkový, heřmánkový…
  • Bylinná vykuřovadla

V případě zájmu a pro více informací mě, prosím, kontaktujte.