Manawa

… dotek přítomnosti 

Vše, co najdete na tomto webu vzniká z touhy mého srdce – z touhy vnímat a poznávat, nořit se a tvořit, inspirovat a sdílet. To všechno je možné pouze v napojení na přítomný oka-mžik. Proto manawa.

Slovo manawa pochází z havajštiny, nese v sobě více významů, ale všechny nějakým způsobem souvisí s časem: kořeny slova „mana“ a „wa“ mohou být přeloženy jako „čas moci“; dalším významem je „náklonnost, sympatie, pocity či emoce“ – a to jsou jevy, které se odehrávají pouze v přítomném okamžiku; třetím významem je pak „čelní fontanela“ – místo, kde se spojují lebeční kosti, na symbolické úrovni také spojení s duší v přítomnosti.

Slovo manawa rovněž představuje jeden ze sedmi principů havajské filozofie Huna (Healing Using Natural Abilities = léčení pomocí přirozených schopností), která mě na mé cestě inspirovala a rozšířila mé obzory. Tento princip lze přeložit větou:

„Okamžik síly je v přítomnosti“ nebo také Moc sídlí v tomto okamžiku.“